Tip
Koop of verkoop crypto bij Bitvavo
X

Het cryptovaluta-woordenboek

Op deze woordenboek pagina vind je korte uitleg van verschillende cryptovaluta gerelateerde begrippen. Heb je suggesties voor nieuwe woorden of heb je onjuistheden gevonden? Laat het ons weten. We vernieuwen het crypto woordenboek maandelijks.

Populaire onderwerpen uit het crypto woordenboek:

Cryptotermen woordenboek

#

‘0x’ (ZRX):

0x, ook wel afgekort als ZRX, is een open protocol dat het verhandelen van cryptovaluta op het ERC20 Ethereum-platform vereenvoudigd. Het is als primaire bouwsteen ontwikkeld om te fungeren als een open standaard voor de communicatie tussen gedecentraliseerde toepassingen (DApps) waardoor er meer functionaliteiten voor de gebruikers beschikbaar komen.

2 Factor Authentication (2FA):

De ‘Twee Factoren Authenticatie (2FA of TFA) is een tweevoudig verificatieproces dat een extra beveiligingslaag aan het account toevoegt. Hierbij maakt men niet alleen gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord, maar is ook additionele informatie nodig die alleen bij de gebruiker bekend is. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld internetbankieren waarbij men een identificatieapparaat gebruikt om transacties te bevestigen.

51% Attack:

Met een 51% Attack wordt een situatie beschreven waarbij meer dan de helft van de computers in het cryptonetwerk worden gecontroleerd door één entiteit (groep of persoon). Hierdoor ontstaat een situatie waarbij deze entiteit het gehele cryptonetwerk kan manipuleren. Men heeft dan controle over de transacties en kan deze manipuleren, annuleren en weigeren.

Terug naar boven

A

Account Abstract Layer (AAL):

Met een ‘Account Abstract Layer’ wordt verwezen naar de mogelijkheid om te communiceren of een brug te maken tussen het Bitcoin-protocol en de Ethereum Virtual Machine.

ADA (Cardano):

Zie ‘Cardano’.

Address:

Een online locatie waar de cryptovaluta opgeslagen kunnen worden en vanwaar deze ook verzonden kunnen worden.

Advanced Encryption Standard (AES 256):

AES 256 (Advanced Encryption Standard) is het algoritme dat wordt toegepast bij het ontginnen (Mining) van AES 256-cryptovaluta zoals Bitcoin en Peercoin,

ADO (Autonome Decentrale Organisatie):

Zie ‘Autonome Decentrale Organisatie’.

Aeternity (AE):

Aeternity is een cryptovaluta waarbij veel aandacht is besteed aan de schaalbaarheidsproblemen van de Blockchain-technologie. Binnen het Aeternity netwerk, een fork van de Ethereum Blockchain, heeft men ook de mogelijkheid om met ‘smart contracts’ te werken.

Agreement ledger:

Een ‘Agreement Ledger’ is een grootboek waarin alle contracten tussen twee of meer partijen worden vastgelegd. Iedere gebruiker in het crypto-netwerk kan het ‘Agreement Ledger’ voor informatie raadplegen.

Airdrop:

De term Airdrop wordt gebruikt om het proces van het verdelen van tokens te beschrijven nadat het netwerk of een ICO of Fork live gaat.

AKA (Asymmetric Key Algorithm):

Zie ‘Asymmetric Key Algorithm’.

Algorithm:

Een algoritme is een wiskundige formule waarmee een bepaalde opdracht in stappen beschreven wordt. Deze zijn belangrijk omdat de Blockchain algoritmes gebruikt om informatie te verwerken. Binnen het crypto-netwerk worden de algoritmes vooral gebruikt om informatie te coderen en te decoderen.

All Time High (ATH):

All Time High (ATH) verwijst naar het historische moment dat de betreffende cryptovaluta de hoogste waarde ooit vertegenwoordigde.

Altcoin:

Deze term verwijst naar elke andere digitale valuta dan de Bitcoin. Voorbeelden hiervan zijn de Litecoin, Ethereum, Dogecoin en de Ripple.

Application Specific Integrated Circuit (ASIC):

Bij de term ASIC minen/miner (Application Specific Integrated Circuit) maakt men gebruik van een chip die speciaal gecreëerd is voor het uitvoeren van één specifieke taak. Hierdoor kan men sneller coins minen dan wanneer men een gewone computer of laptop gebruikt.

Anti-Money Laundering (AML):

De ‘Anti-Money Laundering techniques’ vertegenwoordigen een set van procedures, wetten en regelgevingen waarmee voorkomen wordt dat illegale fondsen worden geconverteerd naar legale fondsen. Toezichthouders op het crypto-netwerk maken regelmatig gebruik van AML-technologieën bij het aanmaken van gebruikersaccounts en het verstrekken van krediet.

Application-Specific Integrated Circuit (ASIC):

Een ‘Application Specific Integrated Circuit’ (ASIC) verwijst naar een chipset die speciaal ontwikkeld is voor het ontginnen van de datablocks op het crypto-netwerk. In de meeste gevallen zijn deze chipsets gespecialiseerd in het verwerken van SHA-256 hashing-problemen waarmee nieuwe Bitcoins ontgonnen kunnen worden. De ASIC chipset registreert de transacties in een digitaal bestand of Blockchain. Het principe van ‘mining’.

Arbitrage:

Met arbitrage bedoelt men het profiteren van dezelfde cryptovaluta die tegen verschillende prijzen op meerdere beurzen genoteerd staan. Door de verschillende tijdzones zullen de prijzen op de Amerikaanse exchanges duidelijk verschillen van de Chinese exchanges.

Ashdraked:

Met de term Ashdraked verwijst men naar het feit dat men alle investeringen in een bepaalde cryptovaluta verloren heeft.

Asymmetric Key Algorithm (AKA):

Een Asymmetric Key Algorithm wordt gebruikt voor het aanmaken van publieke en privé-sleutels waarmee transacties met cryptovaluta worden geïdentificeerd en ondersteund. Beide partijen in een transactie hebben deze sleutel nodig om hun communicatie en informatie af te schermen voor de buitenwereld.

ATH (All Time High):

Zie ‘All Time High’.

Attestation Ledgers:

Een ‘Attestation Ledger’, of een register van verklaringen, is een register waarin alle contracten, inclusief de bijbehorende bewijslast, worden geregistreerd.

Autonome Decentrale Organisatie (ADO):

Een Autonoom Decentrale Organisatie (ADO) verwijst naar een organisatie die de Blockchain-technologie gebruikt voor het afhandelen van transactie.

Terug naar boven

B

Bag:

Met de term ‘Bag’ verwijst men naar een volume cryptovaluta dat wordt vastgehouden voor de langere termijn.

Bagholder:

Deze term beschrijft een belegger die te lang vasthoudt aan de cryptovaluta en uiteindelijk een enorm verlies lijdt wanneer de waarde sterk daalt.

BCC (BitConnect):

Zie ‘BitConnect’.

BCH (Bitcoin Cash)

Zie ‘Bitcoin Cash’.

Bear:

Een handelaar die men ‘Bear’ noemt heft de intentie om te profiteren van een koersdaling van de cryptovaluta. Over het algemeen is een ‘Bear’ een handelaar die een pessimistische opvatting heeft over de cryptomarkt.

Bear Market:

Bij een Bear Market heeft men te maken met een langdurig aanhoudende dalende koers van de cryptovaluta.

Bear Trap:

Een ‘Bear Trap’ is een virtuele valstrik waarbij een algemene opwaartse prijsontwikkeling zich tijdelijk negatief ontwikkeld om daarna weer de opwaartse ontwikkeling voort te zetten.

Bearwhale:

Een ‘Bearwhale’ is een handelaar die grote hoeveelheden cryptovaluta bezit en hiervan profiteert door deze te gebruiken om de prijs te drukken.

Bech32:

Bech32 is een adresformaat en standaard voor Segwit-transacties. Het biedt een aantal voordelen ten opzichte van Base58 dat gebruikt wordt door oudere Bitcoin-adressen. Bech32-adressen beginnen met bc1 en zijn maximaal 90 karakters lang. Meer informatie vind je op bip-0173-Github.

BFA (Brute Force Attack):

Zie ‘Brute Force Attack’.

BGP (Byzantine Generals’ Problem):

Zie ‘Byzantine Generals’ Problem’.

BIP (Bitcoin Improvement Proposals):

Zie ‘Bitcoin Improvement Proposals’.

Bit:

Een ‘Bit’ is een sub-unit van de Bitcoin. Iedere Bitcoin kan opgedeeld worden in 1 miljoen Bits. Hierdoor kan men handelen in kleinere eenheden van de Bitcoin.

Bitcoin (BTC):

De Bitcoin (BTC) is wereldwijd de eerste gedecentraliseerde peer-to-peer cryptovaluta die ontwikkeld werd in 2008 en in 2009 geïntroduceerd werd als open source software. De Bitcoin is de meest waardevolle en populaire cryptocurrency.

Bitcoin ATM (BTM):

Een ‘Bitcoin ATM’ of een ‘Bitcoin Automated Vending Machine (AVM)’ is een geldautomaat waarbij men reguliere valuta, zoals de Amerikaanse dollar of de Europese Euro, kan inwisselen voor een vergelijkbare waarde in Bitcoin. Natuurlijk kan men ook de waarde in Bitcoin omwisselen in reguliere valuta.

Bitcoin Cash:

Een type cryptocurrency dat in augustus 2017 gecreëerd werd als een kloon van de Bitcoin-Blockchain. Bitcoin Cash heeft een grotere blokgroottecapaciteit (van 1 MB tot 8 MB) als oplossing voor het schaalprobleem.

Bitcoin Core

Bitcoin Core beschikt over één van de meest invloedrijke teams die momenteel werken aan de ontwikkeling van Bitcoin-software. Daarnaast is er een gelijknamig softwareprogramma waarmee je via een grafische interface direct kan communiceren met het Bitcoin-netwerk. Hiervoor is wel vereist dat je de gehele Blockchain hebt gedownload en gesynchroniseerd. Bitcoin Core kan je downloaden via Bitcoin.org.
bitcoin core

Bitcoin Futures:

Een ‘Bitcoin Future’ is een specifieke overeenkomst tussen twee partijen waarbij de waarde is afgeleid van de waarde van de prestaties van Bitcoin. De twee partijen komen hierin overeen om een bepaalde hoeveelheid van de Bitcoin te verkopen of aan te kopen op een vooraf bepaalde toekomstige prijs en de datum.

Bitcoin Improvement Proposal (BIP):

Een ‘Bitcoin Improvement Proposal’ kan door iedereen worden ingediend die ideeën heeft om de Blockchain-netwerk te verbeteren.

Bitcoin Maximalist:

Een Bitcoin Maximalist gelooft heilig dat Bitcoin en niet een andere cryptovaluta de financiële wereld zal gaan domineren.

Bitcoin Netwerk:

Het Bitcoin Netwerk is het gedecentraliseerde peer-to-peer-netwerk dat de Blockchain onderhoudt en waarop alle transacties verwerkt worden.

Bitcoin-protocol:

Het Bitcoin-protocol is een open source cryptografisch protocol dat de functionaliteit van het Bitcoin Netwerk dicteert.

Bitcoin Transaction:

Een transactie is de handeling waarbij cryptovaluta van eigendom wisselt. Als beide partijen de transactie ondertekenen wordt deze over het netwerk uitgezonden waardoor de transactie over het gehele netwerk bekend wordt. Als na een specifieke hoeveelheid tijd de transactie bevestigd wordt, kan deze doorgang vinden.

BitConnect (BCC):

BCC is de afkorting voor de digitale valuta BitConnect, die zijn toepassing vindt in de Blockchain voor de markten voor wetenschap en gezondheidszorg.

Bitpay:

Bitpay is een provider van online Bitcoin payment services waardoor webwinkels de Bitcoin als betaalmiddel kunnen hanteren.

Bitshaming:

Wanneer een houder van cryptovaluta wordt bespot omdat deze nog geen rendement maakt, spreekt men over Bitshamed.

Block:

Blocks zijn pakketten met gegevens die permanent geregistreerde gegevens bevatten over het Blockchain-netwerk.

Blockchain:

Blockchain is een gedeeld en onveranderbaar digitaal logboek waar alle transacties binnen het netwerk permanent worden geregistreerd. Het is uitgevonden door het pseudoniem Satoshi Nakamoto, wat een individueel persoon kan zijn of een groep mensen. Verschillende technieken zoals Proof-of-Work en hashing maken Blockchain tot een robuust systeem.

Block Ciphers:

Met ‘Block Ciphers’ kan men met behulp van een cryptografische sleutel en algoritme tekstbestanden versleutelen.

Block Explorer:

Een ‘Block Explorer’ is een online gereedschap waarmee men alle actuele en historische transacties kan raadplegen op de Blockchain. Een ‘Block Explorer’ biedt uitstekende mogelijkheden om statistische informatie in te winnen.

Block Height:

Het aantal blocks dat verbonden is aan de Blockchain.

Block Reward:

Een vorm van stimulans voor de ‘miner’ die met succes de hash in een block berekent tijdens de ‘mining’. Verificatie van transacties op de Blockchain genereert nieuwe munten in het proces waarvoor de ‘miner’ wordt beloont met een deel daarvan.

Block Size:

De Block Size beschrijft de hoeveelheid gegevens die aan een bepaald blok op de Blockchain kan worden toegevoegd. Grotere blokken zorgen ervoor dat meer transacties in blokken kunnen worden opgeslagen. Echter vragen grotere blokken meer hashkracht om te worden ontgonnen.

Block Timestamp:

Ieder block op de Blockchain bevat een tijdsaanduiding in Unix. Door de aanwezigheid van de tijdsaanduiding wordt het voor anderen moeilijker om het betreffende block te manipuleren.

Blockchain:

Een Blockchain is een online reeks van Blocks met records of informatieblokken van elke transactie in de keten. De Blockchain is openbaar, gedecentraliseerd en wordt onderhouden door een peer-to-peer-netwerk van computers waardoor er geen centraal bestuursorgaan is dat voor transacties zorgt.

Blockchain Growth Fund:

Een nieuw durfkapitaalfonds dat de consument uitnodigt en toestaat te investeren in Blockchain-startups met een hoog rendement, verschillende cryptovaluta-mijnactiviteiten en veelbelovende ICO’s. (Initial Coin Offer).

Bollinger Band:

Een Bollinger Band verwijst naar de marge rond de prijs van een cryptovaluta waarmee men aangeeft hoe de handel in de betreffende cryptovaluta verlopen is.

Bots:

Bijna alle uitwisselingen laten gebruikers voorgeprogrammeerde software gebruiken dat via een API communiceert met het crypto-platform. Deze software wordt ook aangeduid als ‘Bots’.

Breaking:

Breaking is het proces van het vinden van een zwakte in het systeem die informatie onleesbaar maakt en versleuteld. Er zijn verschillende niveaus van ‘Breaking’, waarbij een ‘Full Break’ alle informatie onthult en een ‘Partial Break’ delen van de informatie onthult.

BTC (Bitcoin):

Zie ‘Bitcoin (BTC)’.

BTD (Buying the Dip):

Zie ‘Buying the dip’.

BTFD (Buy The Fucking Dip):

Zie ‘Buy The Fucking Dip’.

BTM (Bitcoin ATM):

Zie ‘Bitcoin ATM (BTM)’.

Brute Force Attack (BFA):

Brute Force Attack is een methode om geheime en versleutelde informatie te verkrijgen door het uitproberen van elke mogelijke unieke sleutel die het beveiligingssysteem ontgrendelt.

Bubble:

Een ‘Bubble’ (zeepbel) is een periode met sterke stijging van de prijzen voor de gehele economie of een deel van de economie, gevolgd door een massale en snelle ineenstorting van de prijzen.

Bull Market:

Bij een Bull Market heeft men te maken met aanhoudend optimisme onder investeerders waardoor de waarde van de cryptovaluta een stijgende lijn volgt.

Bull Trap:

Een ‘Bull Trap’ is een virtuele valstrik waarbij een algemene dalende prijsontwikkeling zich tijdelijk positief ontwikkeld om daarna de dalende prijsontwikkeling weer voort te zetten.

Buying the dip (BTD):

Het kopen van crypto valuta tijdens een dip. Buying the Dip betekent dus dat men de cryptovaluta aankoopt op het moment dat de prijs gedaald is.

Buying the Fucking Dip (BTFD):

De aankoop van cryptovaluta kan het beste tijdens een dip in de waarde van deze cryptovaluta plaatsvinden. Buying the Fucking Dip betekent dus dat men de cryptovaluta aankoopt op het moment dat de prijs daalt.

Byzantine General’s Problem (BGP):

‘Byzantine Generals’ Problem’ beschrijft een situatie waarbij verspreide eenheden hun acties moeten coördineren zonder dat deze eenheden vertrouwen in elkaar hebben.

Terug naar boven

C

Cardano (ADA):

Cardano (ADA), opgericht door Input Output Hong Kong (IOHK) wordt beschreven als een Blockchain project van de derde generatie. De Cardano is een smartcontract-platform, vergelijkbaar is met het Ethereum-platform, waarbij veiligheid en een hoge mate van schaalbaarheid centraal staan.

Chain Linking:

Chain Linking is het proces waarbij twee Blockchains met elkaar worden verbonden. Hierdoor kunnen Blockchains zoals Bitcoin communiceren met andere Blockchains waardoor transacties tussen deze verschillende Blockchains kunnen plaatsvinden.

Chain Split:

Bij het afsplitsen van een Blockchain, wat in meerdere cryptovaluta kan resulteren, spreekt men over een Chainsplit.

Candle:

Onder een ‘Candle’ verstaat men een visuele weergave van de prijsontwikkelingen van de cryptovaluta.

Capped Pay Per Share with Recent Backpay (CPPSRB):

CPPSRB (Capped Pay Per Share with Recent Backpay) beschrijft een beperkt aantal betalingen per aandeel met recente backpay.

Cipher:

Een ‘Cipher’ is een algoritme dat gebruikt wordt voor het coderen en het decoderen van informatie.

Ciphertext:

Een Ciphertext is een tekstbestand dat gecodeerd is zodat de informatie niet door onbevoegden gelezen kan worden.

Circulating Supply:

Met ‘Circulating supply’ wordt het aantal cryptomunten beschreven dat momenteel in omloop is. Cryptomunten die gereserveerd, geblokkeerd of niet beschikbaar zijn worden uitgesloten van de ‘Circulating Supply’.

Coinbase:

Een populaire website en/of app die wordt gebruikt om cryptovaluta te kopen en verkopen.

Cold Wallet:

Met een Cold Wallet beschrijft men een offline wallet (opslagmedium) voor cryptovaluta waar transacties mee kunnen worden verricht zodra deze wallet verbinding met het internet maakt.

Cold Storage:

Een om veiligheidsredenen offline opgeslagen voorraad cryptovaluta. Dit kan een privésleutel zijn dat op een stukje papier is geschreven of op een USB-stick is opgeslagen.

Colored coins:

Gekleurde coins of colored coins zijn Satoshi’s op de Bitcoin Blockchain die “gekleurd” zijn of op een bepaalde manier gemarkeerd zodat ze gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingen. Zo kan je bijvoorbeeld 1000 gekleurde coins (Satoshi’s) creëren die de aandelen van je bedrijf voorstellen. Deze kunnen vervolgens verhandeld worden als gewone Bitcoin-transacties op de Blockchain.

Colored Corners:

Methoden of protocollen voor het maken, representeren en beheren van echte assets op de Blockchain Bitcoin.

Confirmation:

Met de term ‘Confirmation’ (bevestiging) bedoelt men de acceptatie van nieuwe transacties op de Blockchain. Op het Bitcoin-platform duurt het bijvoorbeeld ongeveer 10 minuten voordat een transactie bevestigd wordt.

Consensus:

‘Consensus’ (overeenstemming) wordt bereikt als alle deelnemers van het cryptonetwerk het eens zijn over de geldigheid van de transactie.

Consortium Blockchain:

Een ‘Consortium Blockchain’ is een Blockchain waar het proces van consensus wordt gecontroleerd door een vooraf geselecteerde verzameling ‘Nodes’ (knooppunten).

Contract:

Een contract wordt gedefinieerd als een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen.

Correction:

Nadat een cryptovaluta een All Time High (ATH) heeft bereikt, zal een munt een correctieperiode ingaan waar het tegen een bepaalde prijs stabiel blijft voordat deze opnieuw in waarde stijgt. Deze periode wordt ‘correction’ genoemd.

Consensus Driven:

Een door meerdere partijen overeengekomen en aangedreven algoritme waarmee de Blockchain veilig kan worden bijgesteld.

Core Wallet:

Een ‘Core Wallet’ bevat informatie over de gehele Blockchain waardoor gebruikers de mogelijkheid krijgen aangereikt om transacties uit te voeren. Bitcoin-transacties worden wereldwijd bijgehouden in een digitaal register (ledger). De ‘Core Wallet’ communiceert met de Blockchain.

CPPSRB (Capped Pay Per Share with Recent Backpay):

Zie ‘Capped Pay Per Share with Recent Backpay’.

Crowd Funding:

‘Crowd Funding’ is een manier voor het inzamelen van geld waarbij men kleine bedragen verkrijgt van een grote groep individuen.

Crowd Sourcing:

Met ‘Crowd Sourcing’ wordt de bundeling van middelen die door een grote groep individuen bijeen is gebracht bedoeld. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld informatie, goederen of geld. Het ‘crowdsourcen’ wordt meestal online via een website uitgevoerd zodat wereldwijd donaties kunnen worden gedaan.

Crypto:

Het word ‘Crypto’ is een afkorting van cryptografie of cryptovaluta. Het woord ‘Crypto’, dat ‘Verborgen’ betekend, komt uit het Grieks.

Crypto Analysis:

Crypto-analyse is de techniek om vercijferde en/of gecodeerde berichten te ontcijferen met als doel om over de informatie te kunnen beschikken.

Cryptovaluta:

Een geldvorm die alleen in digitale vorm bestaat waardoor het alleen online aanwezig is en niet bestaat in de vorm van traditioneel waardepapier zoals munten of biljetten.

Cryptographic Hash Function:

Cryptografische hashes produceren een vaste grootte en unieke hashwaarde uit de variabele grootte van de transactie-invoer. Het SHA-256-rekenalgoritme is een voorbeeld van een cryptografische hash.

Cypherpunk:

Mensen die van cryptografie houden als een middel tot sociale verandering. Zij waren onder andere de computernerds die verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van de cryptovaluta.

Currency:

Met ‘Currency’ (valuta) wordt een systeem en haar units voor het uitwisselen van waarde beschreven.

Terug naar boven

D

DAG (Directed Acyclic Graph):

Zie ‘Directed Acyclic Graph’.

DAO (Decentralized Autonomous Organization):

Zie ‘Decentralized Autonome Organization’.

DAO (Decentralized Autonome Organization):

Zie ‘Decentralized Autonome Organization’.

DAPP (Decentralized Application):

Zie ‘Decentralized Application’.

Dash:

Een type cryptovaluta op basis van Bitcoin-software maar met anonimiteitsfuncties die het onmogelijk maken transacties te herleiden naar een bepaald persoon. Dash is in 2014 ontwikkeld door Evan Duffield en was eerder bekend als XCoin (XCO) en Darkcoin.

DCA (Dollar Cost Averaging):

Zie ‘Dollar Cost Averaging’.

DDoS (Distributed Denial-of-Service Attacks):

Zie ‘Distributed Denial-of-Service Attacks’.

Dead Cat Bounce:

Een tijdelijk herstel van de waarde van de cryptovaluta nadat deze een sterk negatieve prijsontwikkeling (Crash) heeft doorgemaakt.

Decentralized:

Decentralisatie is een veelgebruikte term in de markt voor cryptovaluta waarmee men de cryptovaluta bedoelt die niet door een centrale autoriteit, zoals een bank of een overheid, uitgegeven of gereguleerd wordt.

Decentralized Application (Dapp):

DAPP verwijst naar een gedecentraliseerde toepassing waarmee gehandeld kan worden in cryptovaluta.

Decentralized Autonome Organization (DAO):

Een gedecentraliseerde autonome organisatie (Investeerdergestuurd risicokapitaalfonds) gebouwd op het Ethereum-netwerk dat in juni 2016 werd gehackt.

Desktop Wallet:

Met een ‘Desktop Wallet’ bedoelt men de lokale portefeuille op de computer waarin de privé-sleutel wordt bewaard.

Deterministic Wallet:

Met een ‘Deterministic Wallet’ bedoelt men een portefeuille die gebaseerd is op een systeem waarbij meerdere sleutels worden gebruikt om een startpunt (seed) te bepalen. Vanuit dit startpunt kan een verloren gegane portefeuille geheel hersteld worden. Een deterministic wallet gebruikt 12 tot 24 woorden om een “master private key” te genereren. Deze wordt vervolgens gebruikt om nieuwe private keys te creëren. Met de woorden heb je toegang tot alle wallets die je hiermee hebt gegenereerd.

Developers Conference (DEVCON):

Conferentie voor ontwikkelaars (Developers Conference), een jaarlijkse bijeenkomst over de Blockchain van Ethereum.

DGM (Double Geometric Method):

Zie ‘Double Geometric Method’.

Difficulty:

Met ‘Difficulty’ (moeilijkheid) bedoelt men de eenvoud waarmee een datablock van een transactie succesvol ontgonnen kan worden.

Directed Acyclic Graph (DAG):

Een ‘Directed Acyclic Graph’ is opgebouwd uit een eenvoudige, in één enkele richting werkende structuur die zich nooit zal herhalen.

Digital Asset:

Niet elke cryptovaluta is bedoeld als een valuta. Dit type cryptovaluta wordt beschreven als Digital Asset.

Digital Identity:

Een Digitale Identiteit is een online identiteit die men in cyberspace heeft geadopteerd of geclaimt waarmee men de werkelijke identiteit kan verbergen.

Digital Signature:

Een digitale code (Digitale handtekening), gegenereerd door een openbare sleutelcodering, gekoppeld aan een elektronisch verzonden document om de inhoud en de identiteit van de afzender te verifiëren.

Dildo:

Een dildo is de rode of groene balk die in de visuele weergave van de prijsontwikkelingen wordt weergegeven.

Distributed:

‘Distributed’ beschrijft een computersysteem of organisatie dat de complete organisatiestructuur gelijktijdig op meerdere computers heeft opgeslagen. Dit in tegenstelling tot ‘Decentralized’ waarbij geen enkel persoon of groep het systeem kan controleren.

Distributed & Central Ledger:

Een Distributed & Central Ledger ((Gedistribueerde en centraal grootboek) is een overeenkomst van deelbare, gedeelde en gesynchroniseerde data die verdeeld is over verschillende netwerken.

Distributed Denial-of-Service Attacks (DDoS):

Distributed Denial-of-Service (DDoS) is een geautomatiseerde aanval op een website of andere online service waardoor de website of de service vertraagd of onbereikbaar kan worden.

Distributed Ledger Technology (DLT):

Bij een Distributed Ledger technology (DLT) is een over meerdere geografische locaties verspreid en gedeeld informatiedocument (register) waarin de overeenkomsten worden vastgelegd. Er is geen centrale administrateur of centrale gegevensopslag.

Do Your Own Research (DYOR):

Investeringen in Cryptovaluta zijn zeer speculatief en een potentiële koper moet bereid zijn om zijn volledige investering te verliezen. Het is van essentieel belang om eigen onderzoek (Do Your Own Research) te doen voordat investeringen plaatsvinden.

Dogecoin:

De ‘Dogecoin’ is een altcoin die aanvankelijk als grap werd opgericht. De Dogecoin, die een Japanse vechthond als mascotte gebruikt, kreeg uitgebreide internationale steun waardoor het zeer snel uitgroeide tot een cryptovaluta met een aanzienlijke ‘Market Capitalization’.

Dollar Cost Averaging (DCA):

In plaats van alles tegelijk op Long Term te investeren, kosten tegen een gemiddelde waarde op te nemen in het contract. Het verrekenen tegen de gemiddelde waarde van de dollar noemt men Dollar Cost Averaging (DCA).

Double Geometric Method (DGM):

Double Geometrische Methode (DGM) is een methode van beloning waarbij de investeerders garant staan voor enkele van de variantierisico’s. Hierbij ontvangt de investeerder een deel van de beloning op korte rondes en geeft het op langere rondes terug om betalingen te normaliseren.

Double Spending:

Double Spending (dubbel Uitgegeven) beschrijft de situatie dat bepaalde cryptomunten meer dan één keer kan worden uitgegeven. Double Spending heft een remmende werking op ontwikkeling van een Blockchain.

Dust Transaction:

Een Dust Transaction (Stof-transactie) is een transactie van een extreem kleine hoeveelheid cryptovaluta die bijna geen waarde representeren, Dergelijke transacties zijn kostbaar en gaan ten koste van de ruimte op de Blockchain.

DYOR (Do Your Own Research):

Zie ‘Do Your Own Research’.

Terug naar boven

E

EEA (Enterprise Ethereum Alliance):

Zie ‘Enterprise Ethereum Alliance’.

ELI5 (Explain to me Like I’m 5):

Zie ‘Explain to me Like I’m 5’.

Electrum Wallet:

De portefeuille (wallet) van Elektrum is een veilige en gratis applicatie waar men Bitcoins snel en gemakkelijk kan bewaren. Deze portefeuille is een stukje software dat communiceert met de Blockchain en biedt de gebruikers de mogelijkheid om informatie te verzamelen en transacties uit te voeren. Een groot pluspunt van de Electrum portefeuille is dat men deze niet hoeft te downloaden en de registers van de Blockchain automatisch worden bijgehouden.

Elliptic Curve Digitial Signature Algorithm (ECDSA):

ECDSA (Elliptic Curve Digitial Signature Algorithm) is een lichtgewicht, cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt om transacties vast te leggen op het platform voor cryptovaluta.

Emission:

Met emissie, ook bekend als ‘Emission Curve’, ‘Emission Rate’ en ‘Emission Schedule’, wordt de snelheid beschreven waarmee nieuwe cryptovaluta wordt vrijgegeven voor de handel. Veel cryptovaluta zijn zodanig ingesteld dat op een regelmatige basis nieuwe munten worden gemaakt, hetgeen wordt gemeten met het ‘Emission Rate’.

Enterprise Ethereum Alliance (EEA):

De ‘Enterprise Ethereum Alliance’ is een groep gebruikers of een organisaties die samenwerken waarbij het laten groeien en het bouwen van de cryptovaluta Ethereum op een innovatieve manier centraal staat.

Encryption:

Encryptie is het proces waarbij men een tekstbericht (platte tekst) geconverteerd naar een databestand dat eruitziet uit als een zinloze en willekeurige volgorde van bits.

Equalized Shared Maximum Pay Per Share (ESMMPS):

ESMMPS (Equalized Shared Maximum Pay Per Share) is de verdeelsleutel waarmee egalisatie plaatsvindt over de betalingen die per aandeel verschuldigd zijn.

ERC-20:

Een type tokenstandaard voor Ethereum dat ervoor zorgt dat de tokens op een voorspelbare manier presteren. Hierdoor kunnen de tokens eenvoudig worden uitgewisseld en kunnen ze onmiddellijk werken met gedecentraliseerde applicaties die ook de ERC-20-standaard gebruiken. De meeste tokens die door ICO’s worden vrijgegeven, voldoen aan de ERC-20-norm.

Escrow:

Escrow is een onderdeel van het transactieproces waar de verkoper en de koper de cryptovaluta bij een derde partij in bewaring geven om het risico te beperken. De Escrow-service geeft deze cryptovaluta pas vrij als beide partijen hebben voldaan aan de voorwaarden van het door hun opgestelde contract.

ESMMPS (Equalized Shared Maximum Pay Per Share):

Zie ‘Equalized Shared Maximum Pay Per Share’.

Ether:

Een type cryptovaluta die wordt gebruikt voor het bedienen van het Ethereum-platform en voor het afhandelen van transactiekosten en computertaken.

Ethereum (ETH):

Ethereum (ETH) is een op Blockchain gebaseerd gedecentraliseerd platform voor apps die slimme contracten uitvoeren en gericht is op het oplossen van problemen in verband met censuur, fraude en derden.

Exchange:

Met exchange bedoelt men de websites waar de handel in cryptovaluta plaats vinden.

Exchange Rate:

In een normale situatie zal geld dat door de overheid wordt uitgegeven, zoals de Dollar en de Euro, een wisselkoers vertegenwoordigen op basis van het land waar het wordt uitgegeven. Bij cryptovaluta, dat digitaal en gedecentraliseerd is, wordt de ‘Exchance Rate’ bepaald door twee zaken: hoe het zich verhoudt tot een traditionele valuta en hoe het zich verhoudt tot andere cryptovaluta.

Exchange Trade Fund (ETF)

Een ‘Exchange Trade Fund’ is een gereguleerd investeringsfonds dat toestemming heeft om op de grote beurzen te handelen.

Explain to me Like I’m 5 (ELI5):

Met ‘Explain to me Like I’m 5’ vraagt men om een uitleg die sterk vereenvoudigd is zodat zelfs een 5-jarige het kan begrijpen.

Exponential Moving Average (EMA):

Het ‘Exponential Moving Average’ is een zeer gevoelig type voortschrijdend gemiddelde dat uitermate snel reageert op recente prijswijzigingen van de cryptovaluta.

Terug naar boven

F

Faucet:

Faucet is een methodiek die wordt gebruikt bij de initiële lancering van een cryptovaluta. Hierbij wordt een bepaalde hoeveelheid cryptovaluta van tevoren gemined (pre-mined) en gratis weggegeven. Hierdoor creëert men in de markt interesse om deze cryptovaluta te ontginnen (Mining).

Fear Of Missing Out (FOMO):

De ‘Fear Of Missing Out’ (FOMO) is een emotie die wordt ervaren door degenen die geen cryptovaluta hebben gekocht en de prijzen voortdurend zien stijgen.

Fear, Uncertainty en Doubt (FUD):

FUD (Fear, Uncertainty en Doubt) staat voor de negatieve berichtgeving die opzettelijk wordt verspreid zodat dat de prijs onder druk komt te staan en daalt.

Fiat-valuta:

Een valuta die meestal wordt ondersteund door een overheid of een community waarvan de waarde is gekoppeld aan het vertrouwen van het investerende publiek, en in de overheid die het ondersteunt. Het is dus een ‘wettig betaalmiddel’ dat omgezet kan worden in bijvoorbeeld Euro’s of Dollars.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN):

Het ‘Financial Crimes Enforcement Network’ is een werkgroep van de Amerikaanse overheid die zorg draagt voor de bescherming van de Amerikaanse financiële markt door het analyseren van financiële informatie.

Flippening:

‘Flippening’ beschrijft een toekomstig keerpunt waar Bitcoin niet meer regeert als de meest waardevolle cryptovaluta, en wordt vervangen doorbijvoorbeeld een Altcoin-achtige Ethereum.

FOMO (Fear Of Missing Out):

Zie ‘Fear Of Missing Out’.

Fork:

Splitsingen in de Blockchain zijn mogelijk wanneer twee afzonderlijke computers tegelijkertijd een blok aanmaken. Aangezien beide blokken authentiek zijn, kunnen nieuwe blokken worden gebouwd op de resulterende splitsing, ook wel een Fork genoemd.

FUD (Fear, Uncertainty en Doubt):

Zie ‘Fear, Uncertainty en Doubt’.

FUDster:

Een ‘FUDster’ is iemand die negatieve informatie verspreidt met het doel om angst, onzekerheid en twijfel zaaien.

Full Node:

Een ‘Full Node’ is een netwerkcomputer geïnstalleerd met een softwareprogramma voor het verwerken van cryptovaluta. Dit systeem draait uitsluitend crypto-programmatuur, waarbij het onjuiste transacties automatisch negeert en correcte transacties toevoegt aan het register. Een full node kan je als gebruiker draaien door de gehele Blockchain te downloaden en je te verbinden met een aantal andere nodes. Dit is de meest gedecentraliseerde manier om Bitcoin-transacties te doen. Tegelijkertijd help je mee om het Bitcoin netwerk te versterken en gedecentraliseerd te houden door transacties te valideren. Een full node kan je draaien door Bitcoin Core te downloaden en te installeren.

Full Pay Per Share (FPPS):

FPPS (Full Pay Per Share) staat voor de volledige uitbetaling per aandeel, verdeeld over een regelmatig Block inclusief de transactiekosten.

Fungible:

De term ‘Fungible” verwijst naar de positieve eigenschap waar twee of meer van dezelfde items een identieke waarde vertegenwoordigen. Hierbij kan men stellen dat het ene item een substituut voor het andere item is, zonder dat de waarde hierdoor beïnvloedt wordt.

Terug naar boven

G

Gas:

Binnen het Ethereum-netwerk zal men ‘Gas’ (kosten) moeten betalen om een transactie te verzenden of op andere wijze een slim contract uit te voeren.

Gas Limit:

Met ‘Gas Limit’ geeft men aan hoeveel ‘Gas’ men maximaal aan een transactie wil spenderen. De ‘Gas Limit’ wordt aan het contract toegevoegd zodat men exact weet hoeveel Ether er aan de totale transactie zal worden uitgegeven.

Gas Price:

Elke keer als men van het Ethereum netwerk gebruikt maakt, zal men Gas moeten betalen. De prijs die men betaalt in Ether voor één Gas noemt men de ‘Gas Price’. De prijs van één Gas noemt men de ‘Gas Price’ en wordt uitgedrukt in Ether. Bij een transactie op het Ethereum-netwerk worden de kosten berekend door de ‘Gas Price’ te vermenigvuldigen met de ‘Gas Limit’. Aangezien het hier om zeer kleine bedragen gaat, wordt de ‘Gas Price’ uitgedrukt in gWei, een zeer kleine hoeveelheid Ether.

General Digital Asset Exchange (GDAX):

De ‘General Digital Asset Exchange’ is een handelsbedrijf, dat eigendom is van Coinbase, dat gespecialiseerd is in de handel van cryptovaluta. Het bedrijf staat bekend om de geavanceerde technieken waarmee men in cryptovaluta kan handelen.

Genesis Block:

Het eerste blok van een Blockchain.

Graftroot:

Schnorr signatures zorgen ervoor dat meerdere signatures kunnen worden samengevoegd in één public key. Graftroot zorgt ervoor dat er meer manieren zijn om Bitcoin te spenderen zonder dit naar de Blockchain te communiceren. Slechts als er gespendeerd wordt, wordt het script geverifieerd op de Blockchain met een signature. De voordelen hiervan zijn dat je veel scripts off-chain kan implementeren, transacties zijn privé omdat ze niet als scripts herkend worden en omdat de transacties van klein formaat zijn.

gWei:

‘gWei’ is een zeer kleine hoeveelheid Ethereum dat voornamelijk gebruikt wordt voor het berekenen van de transactiekosten. Een Ethereum-munt vertegenwoordigd een waarde van 1 miljard (1.000.000.000) gWei.

Terug naar boven

H

Halving:

Halveren (halving) is de reductie van minable-beloningen voor elk vooraf bepaald aantal blokken. Voor Bitcoin wordt de beloning gehalveerd nadat de eerste 210.000 blokken zijn gedolven en daarna om de vervolgde 210.000 blokken.

Hard Cap:

Het maximale bedrag dat een ICO gaat ophalen. Als een ICO zijn limiet heeft bereikt wordt gestopt met het verzamelen van meer fondsen.

Hard Fork:

Hard Fork verwijst naar de aan de software aangebrachte wijzigingen die niet achterwaarts compatibel zijn met oudere versies. Door deze wijzigingen ontstaat een nieuwe versie van de software en een splitsing van de Blockchain. Vaak resulteert dit in een nieuwe cryptovaluta.

Hardware Wallet:

De Hardware-wallet is het fysieke opslagmedium voor cryptovaluta zoals een harde schijf of een USB-stick. Zodra de Hardware wallet verbinding maakt met het internet kan men transacties verrichten.

HASH:

Een ‘Hash’ is een willekeurige en complexe wiskundige formule die wordt gebruikt bij de controle van de blocks met transactiegegevens tijdens het ontginningsproces.

Hash Cash:

is proof-of-work-systeem dat wordt gebruikt om e-mailspam en denial-of-service-aanvallen te beperken. Recent is bekend geworden dat vanwege het gebruik ervan in Bitcoin (en andere cryptocurrencies) als onderdeel van het algoritme voor mining.

Hash Function:

De ‘Hash Function’ is een computerprogramma dat ervoor zorgt dat informatie verandert in letters en cijfers van een bepaalde lengte. Door het gebruik van de ‘Hash Function’ kan men informatie effectiever opslaan en deze sneller terugvinden (Hashing).

Hash Rate:

Met de term Hashrate beschrijft men rekenkracht die wordt gebruikt in het algoritme. Een Hashrate wordt weergegeven in Kh/s ,Mh/s, Gh/s en Th/s.

Hidden Cap:

Bij een ‘Hidden Cap’ wordt een onbekende limiet gesteld aan de waarde van de cryptovaluta die investeerders betalen bij de ‘Initial Coin Offer’ (ICO).

Hodl:

Het vasthouden van cryptovaluta voor de lange termijn, ongeacht eventuele prijsveranderingen op korte termijn. De term HODL is oorspronkelijk ontstaan als grap ten koste van een investeerder in Bitcoin.

Hosted Wallet:

Een Hosted Wallet is een online opslagmedium voor cryptovaluta waarmee transacties uitgevoerd kunnen worden.

Hot Wallet:

Met een ‘Hot Wallet’ omschrijft men een cryptoportefeuille die een actieve verbinding heeft met het internet en dus de Blockchain. Deze ‘Hot Wallets’ worden gebruikt voor de dagelijkse transacties en zullen nooit grote hoeveelheden cryptovaluta bevatten.

HyperBitcoinization:

‘HyperBitcoinization’ is het woord dat sommige Bitcoiners gebruiken om hun ideale uitkomst te beschrijven wanneer reguliere valuta worden gedevalueerd en vervangen door cryptovaluta.

Hyperledger:

Een Hyperledger is een open source Linux Blockchain-platform waarmee op Blockchain gebaseerde gedistribueerde grootboeken worden ondersteund. Dit platform is specifiek ontwikkeld om wereldwijde zakelijke transacties te ondersteunen waarbij de vele aspecten van de prestaties en betrouwbaarheid worden verbeterd.

Terug naar boven

I

IBO:

Zie ‘Initial Bounty Offering’.

ICO:

Zie ‘Initial Coin Offering’.

Initial Bounty Offering (IBO):

Een ‘Initial Bounty Offering’ is een tijdgebonden proces waarmee een nibieuwe cryptovaluta publiekelijk wordt gemaakt en deze wordt gedistribueerd naar de mensen die hun vaardigheden en tijd in de ontwikkeling van deze cryptomunt hebben gestoken.

Initial Coin Offering (ICO):

ICO (Initial Coin Offering) is de eerste publieke aanbieding van cryptovaluta. Wanneer iemand een nieuwe cryptovaluta creëert en deze voor de eerste keer aan het publiek aanbiedt, spreekt men van een ICO.

Initital Token Offering (ITO):

De term ‘Initial token offerings’ wordt ook wel eens gebruikt als alternatief voor de term ‘Initial Coin Offering’.

Input:

Met ‘Input’ bedoelt men de cryptovaluta die in de portefeuille wordt ontvangen. Als de cryptovaluta weer wordt uitgeven, wordt de ‘input’ als bewijs gebruikt dat men werkelijk over het benodigde volume aan cryptovaluta beschikt. In dit geval spreekt men over ‘output’.

Instamine:

Met ‘Instamine’ bedoelt men het feit dat nieuwe cryptovaluta, kort nadat deze is gelanceerd, eenvoudig kan worden aangemaakt. Het doel van ‘Instamining’ is het vroegtijdig accumuleren van een grote hoeveelheid van het beschikbare aanbod en deze later weer tegen aanzienlijke winsten te verkopen.

InterPlanetary File System (IPFS):

Het ‘InterPlanetary File System’ is een hypermedia distributie-protocol waarmee content en identiteiten geadresseerd kunnen worden. Het is een bestandssysteem dat via een peer-to-peer-netwerk wordt gedistribueerd waardoor alle systemen met dezelfde systeembestanden met elkaar verbonden worden.

ÌOTA:

IOTA (MIOTA) verwijst naar de cryptovaluta en de naam van een open source gedistribueerd platform dat is opgericht in 2015. Het maakt geen gebruik van Blockchain-technologie maar is gebaseerd op het Tangle-platform. Het biedt functies zoals zero fees, schaalbaarheid en snelle en veilige transacties.

IPFS (InterPlanetary File System):

Zie ‘InterPlanetary File System’.

Irreversible:

Na een bevestiging van een transactie is het niet meer mogelijk om deze te annuleren. Deze situatie beschrijft men met de term ‘irreversible’.

ITO (Initial Token Offering):

Zie ‘Initial Token Offering’.

Terug naar boven

J

Joy of missing out (JOMO):

Met Joy of missing out (JOMO) bedoelt men dat men heeft afgezien in het investeren in een bepaalde cryptovaluta die na dat moment een positieve waarde ontwikkeling ondergaat.

Terug naar boven

K

Key:

De handel in cryptovaluta is grotendeels gebaseerd op het gebruik van een cryptografische publieke sleutel (key). Naast de publieke sleutel dient men ook over een privésleutel te beschikken zodat men kan handelen in cryptovaluta. Op het cryptovaluta-platform is het openbare adres van de gebruiker een hash van de openbare sleutel. Met de privésleutel heeft men toegang tot de crypto die is gekoppeld aan een het openbare adres. Deel nooit de privésleutels met anderen want ze vormen de basis van alle informatie die nodig is om toegang te krijgen tot iemands crypto-portefeuille!

Know Your Customer (KYC):

De ‘Know Your Customer’-regel is een reeks van door de overheid opgelegde wettelijke voorschriften waaraan financiële instellingen moeten voldoen. Zo moeten klanten zich eerst identificeren voordat zij gebruik kunnen maken van de diensten van deze financiële instellingen. De ‘Know Your Customer’-regel werd ingevoerd om criminaliteit en illegale transacties op het cryptonetwerk te voorkomen.

Terug naar boven

L

Lambo:

De term ‘Lambo’ is de afkorting van Lamborghini en is synoniem voor de vraag wanneer men denkt puissant rijk te zijn geworden van de handel in cryptovaluta.

Ledger:

Een ‘ledger’ is een register waar transacties onveranderlijk worden vastgelegd. Deze records kunnen meer algemene informatie dan financiële records bevatten.

Ledger Nano S / Trezor:

Twee van de meest populaire hardware-portefeuillemodellen.

Leverage:

In de handel in cryptovaluta vertegenwoordigd de ‘leverage’ de werkelijk aanwezige fondsen in uw account vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Door gebruik te maken van de ‘Leverage’ kan men aanzienlijke winsten in de handel in cryptovaluta maken. De term ‘Leverage’ staat ook wel bekend als ‘Margin Requirement’.

Light Node:

Een ‘Light Node’ is een netwerkcomputer binnen de Blockchain die alleen een beperkt aantal transacties kan verifiëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘Simplified Payment Verification’ (SPV) die relevant zijn voor de gemaakte transacties.

Lightning Network

Het Lightning Network is een toekomstige laag boven het Bitcoin netwerk dat vrijwel onbeperkte hoeveelheden transacties mogelijk maakt. Hierbij worden de transactiekosten gereduceerd en kunnen de transacties meer anoniem worden uitgevoerd. Het Lightning-netwerk is een technologie die het mogelijk maakt voor cryptovaluta zoals Bitcoin om te schalen op een ‘tweede laag’ naast de Blockchain. Deze tweede laag opereert als een soort “cache” waar kanalen geopend kunnen worden en transacties vrijwel gratis en binnen een fractie van een seconde kunnen worden afgehandeld. Zodra een kanaal gesloten wordt zal de eindbalans worden weggeschreven op de eerste laag ofwel de Blockchain.

Liquidity:

Met ‘Liquidity’ verwijst men naar de eenvoudige mogelijkheid om met cryptovaluta te handelen waarbij de waarde tijdens de verschillende transacties ruwweg gelijk blijft. Hierbij is de grootte van de gemeenschap van handelaren belangrijk voor de stabiliteit van de waarde van de cryptovaluta. Het resultaat van een markt die geen ‘Liquidity’ vertoond is de prijsvolatiliteit en de complexiteit om de waarde van een cryptovaluta te bepalen.

Lisk:

De ‘Lisk’ is een cryptovaluta met ingebouwde programmeerfuncties die software-ontwikkelaars de mogelijkheid bieden om hun eigen Blockchain-toepassingen te bouwen. Secundaire Blockchains die naast de belangrijkste ‘Lisk’-Blockchain gebouwd zijn, staan bekend als ‘Sidechains’.

Litecoin (LTC):

Litecoin (LTC) is een type cryptovaluta dat in 2011 werd gecreëerd door de voormalige Google-medewerker Charlie Lee. Het biedt functies zoals ‘Segregated Witness’ en het ‘Lightning Network’, wat zorgt voor een snellere verwerking op een lager niveau.

Limit (Order, Buy en Sell):

Orders geplaatst door handelaren om cryptovaluta te kopen of verkopen wanneer de prijs een bepaald bedrag bereikt. Ze kunnen worden gezien als ‘te koop’-tekens.

Long:

Met de term ‘long’ bedoelt men dat voor langere tijd in een bepaalde cryptovaluta wordt investeert met als doel uiteindelijk rendement te maken.

LTC (Litecoin):

Zie ‘Litecoin’.

Terug naar boven

M

MA (Moving Averages):

Zie ‘Moving Averages’.

Maker / Taker:

Maker-vergoedingen zijn kosten verbonden aan limietorders terwijl Taker-vergoedingen kosten zijn die verbonden aan marktorders. Dit is alleen van toepassing op uitwisselingen die een Maker / Taker-model gebruiken en is alleen relevant wanneer het ene type vergoeding lager is dan het andere.

Margin Call:

Met ‘Margin Call’ verwijst men naar een situatie waarbij een account niet over voldoende fondsen beschikt om bestaande posities open te houden. Tijdens een transactie kan een ‘Margin Call’ plaats vinden als het vermoeden bestaat dat een investeerder niet over voldoende financiële middelen beschikt ter dekking van de bestaande handelspositie.

Margin Trading:

De handeling waarbij de intensiteit van de transacties groter wordt door een bestaand portefeuille te riskeren. De handeling wordt uitsluitend uitgevoerd door zeer ervaren handelaren omdat dit zeer risicovol is.

Market (Order, Buy en Sell):

Een eenvoudige aankoop of verkoop op de exchange tegen de geldende prijs.

Market Capitalization (MCAP):

‘Market Capitalization’ verwijst naar een momentopname van de totale waarde van een specifieke cryptovaluta. De ‘Market Capitalization’ wordt berekend door het volume aan uitstaande cryptovaluta te vermenigvuldigen met de prijs.

MASF (Miner Activated Soft Fork):

Zie ‘Miner Activated Soft Fork’.

Master Node:

Een ‘Master Node’ is net als een ‘Node’ een computer die is verbonden aan het cryptonetwerk en de taak heeft transacties te valideren en te herleiden. Het verschil is dat de ‘Master Node’ extra diensten uitvoert op het Blockchain-netwerk zoals het bieden van verhoogde privacy op transacties of een extra beveiligingslaag bij de transacties.

Max Supply:

Met ‘Max Supply’ bedoelt men het maximale aantal munten van een cryptovaluta die ooit zullen bestaan. Bij de Bitcoin is de ‘Max Supply’ vastgesteld op 21 miljoen munten terwijl bij de EOS geen ‘Max Supply’ is vastgesteld waardoor het aantal munten onbeperkt kan groeien.

mBTC:

Zie ‘MilliBitcoin’.

MBTC:

Zie ‘MegaBitcoin’.

Microtransaction:

Bij transacties van een paar centen spreekt men over microtransacties. Per definitie zijn microtransacties kostbaar omdat de kosten meestal hoger zijn dan het bedrag van de transacties.

Medium of Exchange:

Cryptovaluta kan men niet zien als reguliere valuta maar meer als een ‘Medium of Exchange’ (Ruilmiddel).

MegaBitcoin (MBTC):

Met de term ‘MegaBitcoin’ bedoelt men het volume van één miljoen (1.000.000) Bitcoin.

Megahashes per Second (MH/s):

Een ‘Hash’ is een willekeurige en complexe wiskundige formule die wordt gebruikt bij de controle van de blocks met transactiegegevens tijdens het ontginningsproces. Met de term ‘Megahash’ bedoelt men het aantal van één miljoen Hashes. De term ‘Megahashes per Second’ is een meting van het aantal hashes per seconde gemeten in miljoenen.

Mempool:

‘Mempool’ is de technische term voor een verzameling van onbevestigde transacties die door een ‘Node’ worden opgeslagen totdat ze verlopen of worden opgenomen in de Blockchain.

Merkle Tree:

Met de term ‘Merkle Tree’ definieert men de methode om veel gegevens in een klein, efficiënt en veilig pakket te organiseren.

MH/s:

See ‘Megahashes per Second’

MicroBitcoin (uBTC):

Met de term ‘MicroBitcoin’ bedoelt men het volume van één miljoenste (0,000.001) Bitcoin.

Microtransaction:

A microtransaction is an online purchase or exchange that worth very little money.

MilliBitcoin (mBTC):

Met de term ‘MilliBitcoin’ bedoelt men het volume van één duizendste (0,001) Bitcoin.

Miner:

Een ‘Miner’ (personen, groepen of bedrijven) maakt op het netwerk verbinding met een of meerdere machines die zijn uitgerust om het miningproces uit te voeren. In eenvoudige bewoordingen: iemand die cryptovaluta bemant.

Mining:

Het mijnen (mining) is het proces voor het aanmaken van blokken op de Blockchain. Het mijnen vereist een buitensporige hoeveelheid energie. Een ‘Miner’ ontgint cryptovaluta door complexe wiskundige vergelijkingen of problemen op te lossen om een unieke hash te bereiken die overeenkomt met de transactie.

Miner Activated Soft Fork (MASF):

Een ‘Miner Activated Soft Fork’ is het controversiële mechanisme waarmee ‘miners’ een nieuwe set regels invoeren zonder dat zij de steun hebben van de meerderheid van het netwerk.

Mining Algorithm:

Met de term ‘Mining Algorithm’ verwijst men naar de algoritmes die gebruikt worden bij het uitvoeren van transacties met cryptovaluta. Deze algoritmes kunnen per type cryptovaluta verschillen. Bij het ontginnen van de Bitcoin wordt het SHA256-algoritme toegepast terwijl men op het Litecoin- en Dogecoin-netwerk gebruikmaakt van ‘Scrypt’.

Mining Difficulty:

‘Mining difficulty’ is de moeilijkheidsgraad om gegevens in een digitaal register (Blockchain) op te slaan. Bij de Bitcoin is het bijvoorbeeld vereist dat men eerst een gecompliceerd wiskundig probleem oplost. Als men dit proces met goed gevolg afrondt kan men een nieuw block aan de Blockchain toevoegen waarvoor men in cryptovaluta beloond wordt.

Mining Pool:

Een groep die zich bezighoudt met mining waarbij de beloning binnen de groep wordt verdeeld en niet aan individuen wordt uitgekeerd.

Mining Rig:

Een ‘Mining Rig’ is een computersysteem dat gebruikt wordt voor het opslaan van digitale informatie in de Blockchain. Omdat het ‘Minen’ veel rekencapaciteit vereist van het systeem zijn er speciale computers voor dit proces ontworpen.

Minting:

‘Minting’ is het proces van deelname aan een cryptovaluta ‘Proof-of-Work’-systeem.

Mixing Service:

Een ‘mixing service’ is een protocol waarbij de eigen Bitcoin wordt gemixt en geruild met een Bitcoin van een andere gebruiker. Hierdoor krijgt men de beschikking over een volume Bitcoin met verschillende ‘Inputs’ en ‘outputs’ dan degene die men aan de ‘Mixing Service’ heeft aangeboden. Hierdoor wordt de privacy beter gegarandeerd omdat de oorsprong van een Bitcoin niet herleid kan worden.

Mnemonic words:

Mnemonic is een combinatie van 12 tot 20 woorden die toegepast wordt voor het openen of herstellen van een cryptowallet. Deze woorden worden gebruikt om een “master private key” te genereren voor Deterministic wallets. Dit was toegepast in Bitcoin BIP-39.

Monero (XMR):

Een type cryptovaluta die in 2014 is ontwikkeld, gericht op privacy en schaalbaarheid. Word uitgevoerd op platforms zoals Windows, Mac en Linux. Monero is speciaal ontworpen om de identiteit van een bepaalde gebruiker of transactie af te schermen voor de buitenwereld.

Mooning:

Wanneer de prijs van een cryptovaluta explosief in waarde toeneemt, spreekt men over het ‘Schieten naar de maan’ of ‘Mooning’.

Mount Gox (MT GOX):

De ‘Mount Gox’, dat in 2010 in Japan opgericht werd, was één van de eerste Bitcoin-handelshuizen ooit en was zeer populair onder de gebruikers.

Moving Averages (MA):

‘Moving Averages’ biedt de mogelijkheid om een trend van een cryptovaluta in de loop van de tijd te begrijpen. Zie ook ‘Exponential Moving Average’ (EMA) en ‘Moving Average Convergence Divergence’ (MACD).

Moving Average Convergence Divergence (MACD):

Het ‘Moving Average Convergence Divergence’ toont de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de prijzen in cryptovaluta.

Multi Signature Transaction:

Een ‘Multi Signature Transaction’ is een transactie in cryptovaluta waarbij de handtekening (signature) van meerder partijen vereist zijn om de transactie af te ronden.

Multi Signature Wallet:

Er is sprake van een multi-signature wallet wanneer een transactie door meerdere gebruikers dient te worden goedgekeurd. Voorbeelden hiervan zijn wallets van bedrijven en ook van een gezamenlijke groepswallet. Een multisignature wallet staat toe dat een Bitcoin adres kan worden beheerd door meerdere keys. Dit wordt gedaan met een n-uit-n instellen. Zo kan je er voor kiezen dat er 2 uit 3 handtekeningen nodig zijn om de tegoeden beheren, maar je kan er ook voor kiezen om 1 uit 5 of bijvoorbeeld 10 uit 10. Dit kan een veilige manier zijn om je tegoeden op te slaan en je extra handtekening te delen met een vertrouwd familielid of bijvoorbeeld een notaris of een advocaat. Multisig wallets kan je zelf aanmaken met de Core wallet maar ook door gebruik te maken van speciale wallet diensten.

Terug naar boven

N

Neo (NEO):

Neo is een cryptovaluta, ontwikkeld in China, die de gebruikers de mogelijkheid biedt om hun eigen cryptovaluta aan te maken. De Neo-cryptovaluta bevat technologie die vergelijkbaar is met Ethereum. De eerste cryptovaluta die werd ontwikkeld met Neo was de ‘Redpulse’.

Nocoiner:

Een Nocoiner is een persoon die geen cryptovaluta in bezit heeft. Meestal zijn het mensen die hun kans hebben gemist om cryptovaluta tegen een aantrekkelijke prijs te kopen omdat zij dachten dat het een scam was.

Node:

Een node (Knooppunt) is een computer die is verbonden aan het cryptonetwerk en de taak heeft om transacties te valideren en te herleiden. Elke node bevat een kopie van de huidige Blockchain waarop de transacties worden vastgelegd en gedeeld worden met het cryptonetwerk.

Nonce:

De term ‘Nonce’ is een oude uitdrukking waarmee men ‘eenmalig’ bedoeld.

Non-deterministic wallet:

Wallet slaat je private key op maar creëert ook private keys. Deze zijn willekeurig gegenereerd en zijn niet met elkaar gerelateerd. Backups maken van deze keys is sterk aanbevolen.

Terug naar boven

O

Obsessive Cryptocurrency Disorder (OCD):

Obsessive Cryptocurrency Disorder (OCD) is een psychische aandoening die in de loop van de tijd is ontwikkeld onder investeerders in cryptovaluta. Ze reageren obsessief als het erom gaat de prijzen van de cryptovaluta en volgen de ontwikkelingen de hele dag en nacht.

OTC Exchange:

De ‘OTC Exchange’ is een handelshuis in cryptovaluta waarbij de gebruikers rechtstreeks met elkaar kunnen handelen.

Open Source:

Met ‘Open Source’ bedoelt men elke technologie die openbaar wordt gemaakt waarbij elke gebruiker de technologie kan raadplegen, wijzigen en delen. De term wordt meestal gebruikt voor computertechnologie die voor iedereen beschikbaar is gesteld en niet is afgeschermd.

Oracle:

Een ‘Oracle’ functioneert als een protocol tussen de fysieke wereld en het Blockchain-netwerk waarmee men gegevens aan een ‘Smart Contract’ kan toevoegen.

Orphan:

Met de term ‘Orphan’ beschrijft men een block dat onbeheerd blijft en waar niet mee gebouwd gaat worden.

Over The Counter (OTC):

Met ‘Over The Counter’ verwijst men naar een transactie die buiten de reguliere handelshuizen tot stand is gekomen. Deze transacties zijn aanzienlijk trager dan de normale transacties.

Output:

Met ‘output’ bedoelt men de cryptovaluta die vanuit de portefeuille wordt uitgegeven. Als men cryptovaluta in de portefeuille ontvangt, wordt dit als ‘input’ beschreven. De ‘input’ wordt als bewijs gebruikt dat men werkelijk over het benodigde volume aan cryptovaluta beschikt.

Terug naar boven

P

P2P (Peer to Peer):

Zie ‘Peer to Peer’.

Paper Wallet:

De ‘Paper Wallet’ is een soort ‘Cold Storage’ waarbij men de privésleutel op een stuk papier noteert waarna men alle informatie over deze sleutel heeft verwijderd uit het systeem.

Pay On Target (POT):

POT (Pay On Target) is een risicovolle PPS-variant dat de moeilijkheidsgraad van het werk betaalt.

Pay Per Share (PPS):

Pay Per Share (PPS) verwijst naar de uitbetaling per aandeel bij het minen.

Peer to Peer:

Peer to Peer (P2P) verwijst naar de gedecentraliseerde interacties tussen twee of meer partijen in een sterk onderling verbonden netwerk. Deelnemers aan een P2P-netwerk handelen rechtstreeks met elkaar via één bemiddelingspunt.

Permissioned Blockchain:

Een ‘permissioned Blockchain’ biedt een zeer beheersbare dataset omdat de ‘Consensus’ een ‘digital signature’ bevat die door alle partijen kan worden ingezien.

Permissioned Ledger:

Een ‘permissioned ledger’ is een digitale registratie waarbij de gebruikers toestemming moeten hebben om deze te gebruiken. Een ‘Permissioned Ledger’ kan één of meerdere gebruikers hebben die een nieuwe registratie kunnen toevoegen en bestaande nog niet bevestigde registraties kunnen wijzigen. Wanneer er een nieuwe registratie wordt toegevoegd, wordt de integriteit gecontroleerd door een beperkte consensus-procedure.

Permissionless:

Met ‘permisionless’ wordt elke activiteit bedoeld waarin iedereen kan participeren zonder dat er toestemming vereist is. Deze term wordt vaak gebruikt in de Blockchain omdat het iedereen is toegestaan om een digitale registratie (Blockchain) te raadplegen en te participeren in het eigenlijke registratieproces en de verificatie hiervan.

Populous platform (PPT):

Het Populous platform (PPT) is ontwikkeld met als doel om de betalingsachterstand op te lossen door middel van factuurfinanciering. De onder dit platform geregistreerde MKB-bedrijven kunnen facturen verkopen en daardoor geld vrijmaken.

PoA:

Zie ‘Proof of Authority’.

PoB:

Zie ‘Proof of Burn’.

PoD:

Zie ‘Proof of Developer’.

Poloniex.com:

Poloniex of Polo is een digitaal handelshuis dat het toestaat dat gebruikers de verschillende cryptovaluta met elkaar verhandelen.

Ponzi Scheme:

Met ‘Ponzi Scheme’ verwijst men naar de oplichter Charles Ponzi die een bedrijf had opgericht waarbij hij de investeerders beloofde 50 procent rendement binnen 45 dagen of 100 procent rendement binnen 90 dagen uit te keren. In plaats van een bedrijf op te bouwen, gebruikte hij de verkregen investeringen om de oorspronkelijke investeerders af te betalen. De originele investeringen stak Ponzi in zijn eigen zak.

Pool:

Met de term ‘pool’ beschrijft men een verzameling ‘mining’-systemen die collectief binnen een block actief zijn en die de beloningen onderling verdelen. Door aan een ‘mining pool’ deel te nemen verhoogt men de kansen op succes naarmate de moeilijkheidsgraad toeneemt.

POT (Pay On Target):

Zie ‘Pay On Target’.

OS (Proof of Stake):

Zie ‘Proof of Stake’.

POW (Proof of Work):

Zie ‘Proof of Work’.

Premine:

Met ‘premine’ wordt de situatie beschreven waarbij er al een ‘Max Supply’ is vastgesteld voordat de nieuwe cryptovaluta beschikbaar komt. Dit betekent dat er geen nieuwe cryptomunten worden aangemaakt tijdens het ‘mining’-proces.

Presale:

Een verkoop die plaatsvindt voordat een ICO beschikbaar is waardoor het grote publiek nog niet kan deelnemen.

Private Key:

De ‘private key’ is de unieke sleutel waarmee investeerders hun digitale handtekening zetten bij de transacties. Ook wordt de ‘private key’ gebruikt om de persoonlijke portefeuille te beveiligen.

Proof of Authority (PoA):

‘Proof of authority’ is een consensus-mechanisme (private key) die aan een enkele of een bepaald aantal gebruikers het recht verleent om de Blockchain te bewerken.

Proof of Burn (PoB):

‘Proof of Burn’ is een investeringsmethode waarbij men in gloednieuwe cryptovaluta investeert door bestaande cryptovaluta te verbranden of te vernietigen. In theorie zal de nieuwe cryptovaluta hierdoor de waarde krijgen van de cryptovaluta die vernietigd is. Omdat het onmogelijk is om cryptovaluta daadwerkelijk te verbranden of te vernietigen, eist de Blockchain dat de oude cryptovaluta op een afgeschermde locatie worden opgeslagen zodat deze niet meer in de roulatie kunnen komen.

Proof of Developer (PoD):

Het ‘Proof of Developer’-protocol wordt gebruikt om het werkelijke bestaan van een ontwikkelaar van cryptovaluta te verifiëren. Dit protocol wordt vooral gebruikt bij de lancering van nieuwe cryptovaluta om te voorkomen dat een anonieme ontwikkelaar cryptovaluta van anderen kan bemachtigen (stelen) zonder daarvoor een bruikbare cryptovaluta als vervanging aan te bieden.

Proof of Stake:

Pos (Proof of Stake) is een methode die wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken in een gedistribueerd Blockchain-netwerk. De PoS vraagt de gebruikers niet om hun rekenkracht te gebruiken om met elkaar te concurreren, maar eerder om het eigendom van een bepaalde hoeveelheid geïnvesteerde cryptovaluta binnen het netwerk.

Proof of Work (POW):

Proof of Work (PoW) is een systeem dat computerkracht koppelt met mining-capaciteit. Hoe groter de capaciteit van de lokale computer, hoe meer deze beloond wordt voor de mining-activiteiten.

Protocols:

‘Protocols’ (protocollen) is een verzameling van formele regels die de uitwisseling van data over het Blockchain-netwerk beschrijven.

Private Key:

De digitale sleutel waarmee de gebruiker van een Blockchain een transactie kan initiëren door cryptografische berichten te ondertekenen. De Private Key mag met niemand gedeeld worden.

Proportioneel (Prop):

Onder Prop (proportioneel) verstaat men de beloning die verdeeld wordt over alle miners als een Block wordt gevonden. Hierbij wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarmee iedere deelnemer wordt uitbetaald in verhouding tot het aandeel dat geleverd is.

Pseudonymous:

Met de term ‘Pseudonymous’ verwijst men naar een handeling die uitgevoerd wordt onder een valse naam. Het Blockchain-netwerk is op dit principe ingericht omdat iedere gebruiker alleen geïdentificeerd kan worden aan de hand van een tekenreeks van letters en cijfers: de ‘Private Key’ en de ‘Public Key’.

Public Address:

Met ‘Public Address’ verwijst men naar een cryptografische ‘Hash’ of een ‘Public Key’. Dit publieke adres fungeert als een e-mailadres dat aan iedere gebruiker kenbaar kan worden gemaakt.

Public key:

De publieke sleutel wordt gebruikt om een Blockchain te identificeren. Deze sleutel is bij iedereen bekend en staat een afzender toe om een ontvanger aan te wijzen.

Pump and dump:

Pump and Dump is een strategie waarbij een groep mensen(Ontwikkelaars of Investeerders) een cryptovaluta snel in prijs wil laten stijgen door snel grote aantallen op te kopen om deze bij het gewenste of aanvaardbare rendement weer op de markt te dumpen. Deze strategie wordt vaak toegepast op nieuwe cryptovaluta.

Pumping:

Met de term ‘Pumping’ verwijst men naar het promoten van een investering met het doel om de prijs van de betreffende cryptovaluta op te drijven waardoor men een beter rendement op deze investering maakt.

Terug naar boven

Q

QR Code:

Een ‘QR-code’ is een digitale weergave, een bepaald type tweedimensionale streepjescode, waarmee gebruikers een publieke sleutel of een privé sleutel beschikbaar maken voor een scan. QR-codes zijn vergelijkbaar met de barcodes die op talloze fysieke producten worden aangebracht zodat deze machinaal en digitaal herkend kunnen worden.

Quark Alghoritme:

het Quark Alghoritme is een algoritme die toegepast wordt voor het minen van diverse cryptomunten waaronder de Quarkcoin.

Quark Coin (QRK):

De Quark Coin is een peer-to-peer cryptovaluta die geavanceerde en innovatieve algoritmen in cryptografie gebruikt waardoor deze veiliger is dan Bitcoin en andere Altvaluta.

Terug naar boven

R

Raiden Network:

Het ‘Raiden Network’ is een Ethereum-technologie die het mogelijk maakt om ‘Near-Instant’ en ‘Low Fee’ transacties van cryptovaluta mogelijk te maken. Hierdoor kunnen transacties binnen 30 seconden binnen de Blockchain geregistreerd worden. Het ‘Raiden Network’ zal deze transacties direct en onvertraagd uitvoeren.

Recent Shared Maximum Pay Per Share (RSMMPS):

Recent Shared Maximum Pay Per Share (RSMMPS) verwijst naar een systeem bedoeld om prioriteit te geven aan de initiële miners.

Recovery phrase:

Een ‘Recovery Phrase’ is een willekeurige reeks van 12, 18 of 24 woorden waarmee gebruikers hun ‘Private Key’, ‘Public Key’ en Portefeuille kunnen herstellen.

Regulated:

Met de term ‘Regulated’ beschrijft men een handeling of een product dat wordt gecontroleerd en beheerd volgens de opgelegde regels. Zo moeten cryptovaluta voldoen aan een aantal regels zodat deze voor het algemene publiek verhandelbaar worden.

REKT:

REKT is afgeleid van het woord ‘Wrecked’ waarmee de gemoedstoestand van een investeerder in cryptovaluta wordt beschreven als deze een slechte investering doet.

(RSI) Relative Strength Index:

De Relative Strength Index (RSI) is een momentumindicator die de omvang van recente winsten en verliezen over een bepaalde periode vergelijkt om snelheid en verandering van prijsbewegingen te meten.

Return on Investment (ROI):

Return on Investment (ROI) verwijst naar het percentage rendement dat gemaakt is in vergelijking met een initiële investering.

Reverse indicator:

De term Reverse indicator verwijst naar diegene die altijd (vaak) een verkeerde prognose afgeeft.

Ripple (XRP):

De Ripple (XRP) is een open source betalingsplatform waar de cryptovaluta kan worden overgedragen. De visie voor het platform is om realtime wereldwijde betalingen overal ter wereld mogelijk te maken.

ROI (Return on Investment):

Zie ‘Return on Investment (ROI)’.

Relative Strength Index (RSI):

Zie ‘(RSI) Relative Strength Index’.

RSMMPS (Recent Shared Maximum Pay Per Share):

Zie ‘Recent Shared Maximum Pay Per Share’.

Terug naar boven

S

Satoshi:

De kleinste fractie van een Bitcoin wordt een Satoshi genoemd die één honderd-miljoenste van een Bitcoin vertegenwoordigt. De Bitcoin is in veel opzichten het centrum van de crypto-economie. Handelaren hebben dus vaak het over Sats.

Satoshi Nakamoto:

Satoshi Nakamoto is het pseudoniem van een onbekend persoon of groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Bitcoin.

Scamcoin:

De term Scamcoin verwijst naar die cryptovaluta die gecreëerd is met als enige doel om de ontwikkelaar van deze coin rijk te maken.

Scammer:

Een ‘Scammer’ (Oplichter) wordt gedefinieerd als iemand die mensen oplicht en verleidt in versturen van geld, persoonlijke informatie of andere waardevolle bezittingen. Hierbij maken de ‘Scammers’ gebruik van illegale of immorele methoden om hun slachtoffers op te lichten.

Scrypt:

‘Scrypt’ is een ‘Proof of Work’-systeem en kan worden ingezet voor het SHA-256 protocol. Het is ontwikkeld als een gebruikersvriendelijk alternatief voor de CPU- en de GPU-‘miners’.

Secret Key:

Zie ‘Private Key’.

Securities and Exchange Commission (SEC):

De ‘Securities and Exchange Commission’ is de Amerikaanse financiële regulator die verantwoordelijk is voor de handhaving van de federale securitywetgeving. Tot de verdere taken van de ‘Securities and Exchange Commission’ behoort ook het opstellen van een wet- en regelgeving en het reguleren van beveiligingsprotocollen met betrekking tot de gehele Amerikaanse financiële markt.

Seed:

Een ‘Seed’ is een leesbare ‘Private Key’ die door sommige cryptocurrency-portefeuilles gebruikt worden. Een ‘Seed’ is meestal opgebouwd uit een opeenvolging van woorden. Een ‘Seed’ dient men offline op te slaan omdat deze volledige toegang kan geven tot een portefeuille.

Seed keyword:

Zie ‘Recovery Phrase’.

Segregated Witness (SegWit):

Het proces waarbij de blokgroottelimiet voor een Blockchain wordt verhoogd door de gegevens van de digitale handtekening te verwijderen en deze naar het einde van een transactie te verplaatsen om capaciteit vrij te maken. Transacties zijn in wezen gesplitst (of ‘gescheiden’) in twee segmenten: het oorspronkelijke gegevenssegment en het handtekening (of ‘getuige’) segment.

SegWit2X:

Het ‘SegWit2X’-protocol, dat ook bekend staat als ‘The New York Agreement’ werd voorgesteld om een einde te maken aan de discussie over de schaalbaarheid van de Bitcoin. Dit protocol is een compromis tussen degenen die schaalbaarheid willen bereiken door het principe van ‘Segregated Witness’ en degenen die hiervoor een versoepeling van de blokgrootte willen toepassen.

SHA-256:

SHA-256 is een cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt door cryptovaluta zoals de Bitcoin. Het gebruik vereist echter veel rekenkracht en verwerkingstijd waardoor miners miningpools moeten vormen om winst te kunnen maken.

Shapeshift.io:

De website ‘Shapeshift.io’ biedt de gebruiker de mogelijkheid om snel en eenvoudig het ene type cryptovaluta te converteren naar een andere cryptovaluta.

Sharding:

Een schaaloplossing voor Blockchains. Normaal gesproken bevat elk knooppunt in een Blockchain-netwerk een volledige kopie van de Blockchain. Sharding is een methode waarmee knooppunten gedeeltelijke kopieën van de volledige Blockchain kunnen toe-eigenen om de algehele netwerkprestaties en consensussnelheden te verhogen.

Shared Ledger Technology:

Een Shared Ledger Technology (gedistribueerd grootboek) is een overeenkomst van gerepliceerde, gedeelde en gesynchroniseerde digitale gegevens die geografisch verspreid zijn over meerdere sites, landen of instellingen.

Shared Maximum Pay Per Share (SMMPS):

Shared Maximum Pay Per Share (SMMPS) verwijst naar een systeem dat nooit meer uitbetaald dan de miningpool verdient heeft.

Shilling / Pumping:

Iemand die in wezen adverteert voor een andere crypto-valuta. Als een munt veelbelovende eigenschappen heeft, wordt deze in shilling gezet.

Shitcoin:

De term Shitcoin spreekt eigenlijk voor zich. Hiermee wordt een investering in cryptovaluta bedoeld waarmee totaal geen rendement gemaakt is.

Short:

De term Short verwijst naar een speculatie op een prijsdaling van een bepaalde cryptovaluta.

Side Chain:

Een ‘Side Chain’ is in theorie een onafhankelijke Blockchain die op twee manieren gekoppeld is aan de Bitcoin Blockchain. Deze ‘Side Chain’ kan eigen unieke eigenschappen vertegenwoordigen en daarbij gewoon Bitcoin-transacties uitvoeren.

Signature:

Een Signature (handtekening) is een wiskundige formule waarmee iemand kan bewijzen dat men de eigenaar is van de wallet.

Silk Road:

‘Silk Road’ was vanaf 2011 tot oktober 2013 een clandestiene website waarbij de gebruikers de mogelijkheid werd geboden om in illegale goederen en services te handelen waarbij de Bitcoin als betaalmiddel werd gehanteerd.

Simplified Payment Verification (SPV):

Een ‘Simplified Payment Verification’-protocol verleend aan mobiele gebruikers de mogelijkheid om betalingen in cryptovaluta te doen zonder dat men een kopie van de gehele Blockchain nodig heeft.

Smart Contract:

Een Smart Contract is een tweezijdig onveranderlijke overeenkomst die op de Blockchain is vastgelegd. Hierin zijn de specifieke logische handelingen en specificaties opgenomen die door beide partijen zijn overeengekomen.

SMMPS (Shared Maximum Pay Per Share):

Zie ‘Shared Maximum Pay Per Share’.

Snapshot Block:

Bij specifieke blockhoogte kan een Fork ontstaan. Deze specifieke blockhoogte wordt een Snapshot Block (Momentopname) genoemd.

Soft Cap:

Een Soft Cap verwijst in het algemeen naar het minimumbedrag dat een initiële muntaanbieding (ICO) moet opbrengen. Als de ICO dat bedrag niet kan opbrengen, kan het worden geannuleerd en het verzamelde geld aan de deelnemers worden teruggegeven.

Soft Fork:

Een ‘Soft Fork’ is een wijziging in het cryptovaluta-protocol waarbij alleen eerder geregistreerde blocks en transacties ongeldig worden gemaakt. Omdat oude ‘Nodes’ de nieuwe blokken als geldig herkent, is een ‘Soft Fork’ achterwaarts compatibel. Een ‘Soft Fork’ vereist alleen dat de meerderheid van de ‘miners’ hun systeem upgraden zodat de nieuwe regels kunnen worden toegepast.

Software Fork:

Een ‘Software Fork is een handeling waarbij men de technologie van een bepaalde Blockchain aanpast waardoor een totaal nieuwe technologieën wordt gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is de Bitcoin-technologie die werd gebruikt om andere cryptovaluta zoals de ‘Litecoin’ aan te maken.

Software Wallet:

Opslag voor cryptovaluta die puur als softwarebestanden op een computer bestaan. Softwareportefeuilles kunnen gratis worden gegenereerd vanuit verschillende bronnen.

Solidity:

Een van de populairste talen waarin slimme contracten kunnen worden geschreven. Solidity heeft enkele overeenkomsten met Javascript.

Spoofing:

Een kapitaalkrachtig persoon of een groep van personen die binnen een bepaald bereik cryptovaluta kopen en verkopen om de illusie van volume te creëren.

SPV (Simplified Payment Verification):

Zie ‘Simplified Payment Verification’.

Stable coin:

Een cryptovaluta met een extreem lage volatiliteit die kan worden gebruikt om te handelen tegen de algehele markt.

Stale Block:

Een ‘Stale Block’ (verouderd blok) is een complete digitale opname van informatie waarmee niet langer gewerkt wordt. Omdat de Blockchain dagelijks in een hoog tempo groeit bestaat er een sterke behoefte om verouderde informatie separaat van deze Blockchain op te slaan. Deze blocks met verouderde informatie staan bekend als ‘Stale Blocks’.

Stop Loss:

Als een cryptovaluta een bepaalde prijs bereikt kan een marktorder geactiveerd worden om de investering in deze cryptovaluta te verkopen. Een Stop Loss-opdracht is bedoeld om het verlies van een belegger te beperken.

Stream Ciphers:

Met de term ‘Stream Ciphers’ verwijst men naar de methode voor het coderen van tekstbestanden waarbij een cryptografische sleutel en een algoritme worden toegepast op elk binaire cijfer in een gegevensstroom.

Terug naar boven

T

Taint:

‘Taint’ is het percentage cryptovaluta dat men in portefeuille heeft en dat herleid kan worden naar een ander account. ‘Taint’ wordt vooral gebruikt voor het opsporen van gestolen of valse cryptovaluta en illegale activiteiten.

Tangle:

‘Tangle’ is een technologie die ontwikkeld werd door gebruik te maken van het Iota open source-protocol. Door gebruik te maken van ‘Tangle’ heeft men de mogelijkheid om in plaats van de Blockchain alleen de transacties te registreren.

Tanking:

Het tegenovergestelde van ‘mooning’. Wanneer er een crash plaatsvindt in een crypto spreekt men wordt er gezegd dat het ‘tanking’ is.

Terahash:

Met de term ‘Terahash’ bedoeld men het volume van één triljoen (1.000.000.000.000) Hashes. Zie ook ‘Hash’.

TestNet:

Het ‘TestNet’ softwarepakket is identiek aan de software die gebruikt wordt bij de cryptovaluta. Omdat ‘TestNet’ werd gebouwd om te experimenteren met nieuwe ideeën zonder belangrijkste cryptovaluta-software te verstoren, is de digitale valuta die hiermee werd aangemaakt waardeloos.

Tether (USDT):

De Tether is een cryptovaluta die gekoppeld is aan de waarde van de Dollar.

Think Long Term (TLT):

De term ‘Think Long Term’ verwijst naar de mentaliteit om niet op korte termijn rendement te maken, maar in plaats daarvan te denken in termen van groei en ontwikkeling in maanden of zelfs jaren.

Ticker Symbols:

Elke cryptovaluta heeft een handelssymbool of tickersymbool. Voorbeelden hiervan zijn de Ripple (XRP), de Bitcoin (BTC), de Litecoin (LTC) en de Ether (ETH). Mensen verwijzen vaak naar cryptovaluta via het tickersymbool en niet de naam.

Token:

Crypto-tokens maken de oprichting van open, gedecentraliseerde netwerken mogelijk en bieden een manier om deelnemers aan het netwerk te stimuleren (met zowel netwerkgroei als token-waardering).

Tokenless Ledger:

Met een ‘Tokenless Ledger’ verwijst men naar een gedeelde registratie waarbij men geen lokale valuta nodig heeft om deze te verwerken.

Tokenization:

Gegevens die over het cryptonetwerk worden verzonden zijn gecodeerd en omgezet in een reeks gegevens. Om deze gegevens te decoderen moet men over een Token (kenteken) beschikken (Tokenization).

Tor Network:

Het Tor-netwerk is een platform dat specifiek ontwikkeld is voor anonieme communicatie.

Total Supply:

De totale levering is het totale aantal munten of tokens dat bestaat, inclusief de hoeveelheid die op de openbare markt circuleert en die munten die vergrendeld of gereserveerd zijn.

Transaction (TX):

Met ‘Transaction’ verwijst men naar de overdracht van cryprovaluta van de ene entiteit naar de andere.

Transaction Block:

Een ‘Transaction Block’ bevat een groep van transacties die zijn verzameld en ‘gehashed’ binnen het Blockchain-netwerk.

Transaction Fee:

Om een transactie te verzenden moet men op de meeste crypto-platformen een vergoeding betalen. Deze vergoeding is een beloning voor de miners. Deze vergoeding kan op elk crypto-platform een unieke naam hebben.

Transaction Number (TX):

Met een transactienummer (TX) kan men een transactie volgen.

Trend Analysis:

Trend Analysis of Technical Analysis verwijst naar het proces waar huidige grafieken worden onderzocht om een prognose op de marktontwikkelingen te geven.

Trustless:

De term ‘Trustless’ vertegenwoordigd de positieve kwaliteit waarbij men geen vertrouwen hoeft te stellen aan de persoon met wie men een transactie uitvoert. Een ‘Trustless’-systeem of technologie is een eenvoudig protocol voor het veilig afhandelen van transacties.

Terug naar boven

U

uBTC:

Zie ‘MicroBitcoin’.

Unpermissioned Ledgers:

‘Unpermissioned Ledgers’ zoals de Bitcoin hebben geen enkele werkelijke eigenaar. Het doel van een ‘Unpermissioned Ledger’ is dat iedereen informatie kan toevoegen aan de registratie en dat iedereen de beschikking heeft over een identieke kopie van deze registratie.

Unregulated:

De term ‘unregulated’ beschrijft het principe dat de cryptovaluta niet kunnen worden beheerd of gecontroleerd op basis van vastgestelde regels. Hierdoor kunnen veel overheden nauwelijks invloed uitoefenen op de cryptovaluta.

Unspent Transaction Output (UTXO):

Met ‘Unspent Transaction Output’ is een lijst met ontvangen cryptovaluta die men nog niet heeft uitgegeven. Bitcoin en andere cryptovaluta maken gebruik van het ‘Unspent Transaction Output’ protocol zodat geverifieerd kan worden of iemand cryptovaluta beschikbaar heeft voor het voltooien van de transactie. UTXO betekent Unspent Transaction Output en dit zijn de Bitcoins op de Blockchain die spendeerbaar zijn. Deze kan je in block explorers herkennen aan het label “unspent”.

User Activated Soft Fork (USAF):

Een ‘User Activated Soft Fork’ is een mechanisme waarbij de benodigde tijd voor het activeren van een ‘Soft Fork’ plaatsvindt op basis van de voorschriften opgelegd door de ‘Full Nodes’.

USDT (Tether):

Zie ‘Tether’.

UTXO:

Zie ‘Unspent Transaction Output’.

Terug naar boven

V

Vanity Address:

Een ‘Vanity Address’ is een tekenreeks van letters en cijfers die publiekelijk beschikbaar is. Een ‘Vanity Address’ begint altijd met een vastgestelde set van letters en cijfers.

Venture:

Met een ‘Venture’ verwijst men naar een fysieke onderneming.

Venture Capital:

Met ‘Venture Capital’ verwijst men naar het verstrekte kapitaal, op basis van de belofte van groei op de lange termijn, dat aan nieuwe ondernemingen verstrekt wordt.

Verge:

De Verge (XVG) is een cryptovaluta die ontwikkeld is op anonimiteit en veiligheid, Gebruikers in het Verge netwerk hebben de mogelijkheid om transacties razendsnel uit te voeren op een beveiligd netwerk dat geïntegreerd is met Tor-netwerk.

Vertcoin (VTC):

De ‘Vertcoin’ is een cryptovaluta die door twee of meer partijen over het internet verzonden kunnen worden. Een unieke eigenschap van de ‘Vertcoin’ is dat de ontwikkelaars de belofte hebben gedaan om alle noodzakelijke stappen te nemen om deze cryptovaluta te beschermen tegen de gespecialiseerde ‘mining’-protocollen. Hierdoor kan de ‘Vertcoin’ al met eenvoudige computersystemen verwerkt worden.

Virgin Coin:

Met een ‘Virgin Bitcoin’ verwijst men naar de hoeveelheid nieuwe cryptomunten die nog niet verhandeld zijn.

Volatility:

Met ‘Volatility’ bedoeld men de meetmethode waarmee men bepaalt hoe een cryptovaluta in de loop van tijd in waarde kan veranderen. Zo hebben aandelen van Google en Microsoft bijvoorbeeld een lage ‘Volatility’ ten opzichte van de vele cryptovaluta’s die dagelijks in waarde schommelen.

Terug naar boven

W

Wall (Buy en Sell):

Met een dieptegrafiek hebben handelaren inzage in de huidige koop- en verkooppunten. De grafische weergaven op deze dieptegrafiek zien eruit als muren.

Wallet:

De wallet of portefeuille is de beveiligde omgeving om de cryptovaluta en privésleutels in op te slaan.

Wei:

Met ‘Wei’ verwijst men naar de kleinste hoeveelheid van de Ethereum. Hierbij vertegenwoordigd één Ethereum één quintillion (1.000.000.000.000.000.000) ‘Wei’.

Whale:

De term whale (walvis of cryptowalvis) verwijst naar een topspeler in de crypto-markt. Deze hebben een aanzienlijke hoeveelheid cryptovaluta en zijn goed voor een klein deel van de gebruikers van cryptocurrency. Wanneer een whale koopt of verkoopt, is hun invloed zo sterk dat ze de markt kunnen beïnvloeden.

When Lambo:

Bij veel investeerders in cryptovaluta draait het allemaal om snel geld verdienen. ‘When Lambo’ is de term waarmee men eigenlijk vraagt: wanneer koop je een Lamborghini?

Whitepaper:

Een informatiedocument dat informeert over de filosofie, doelstellingen en technologie van een project of initiatief. Whitepapers worden vaak als downloadbare PDF verstrekt vóór de lancering van een nieuwe munt.

Wire Transfer:

Een ‘Wire Transfer’ is een elektronische overdracht van valuta van de ene persoon naar de andere. Een ‘Wire Transfer’ wordt vooral gebruikt voor het verzenden van reguliere valuta.

Wrecked (REKT):

Zie ‘Rekt’.

Terug naar boven

X

X11:

X11 is een algoritme dat betrekking heeft op de rekenkracht van het minen van diverse cryptovaluta zoals DASH coins en Zcash coins.

XMR (Monero):

Zie ‘Monero’.

XRP (Ripple):

Zie ‘Ripple’.

Terug naar boven

Z

ZCASH (ZEC):

ZCASH (ZEC) is een in 2015 ontwikkelde cryptovaluta die gebruikmaakt van een Private Blockhain.

Zero Confirmation Transaction:

Bij een ‘Zero Confirmation Transaction’ zal de verkoper van de cryptovaluta direct verzenden zonder een bevestiging van betaling af te wachten.

ZRX (0x):

Zie ‘0x’.

Crypto woordenboek suggesties?

Suggesties voor in het crypto woordenboek? Laat het ons weten en we zoeken het voor je uit.

Terug naar boven

Handelen bij Bitvavo
9.3
  • Goedkoopste exchange
  • Groot aanbod
  • Accepteert iDeal
Start met handelen
Snelst groeiende Crypto aanbieder 2024
Deze website biedt algemene informatie en is geen financieel advies; investeren in crypto brengt risico's, raadpleeg een expert; wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen.
Cookiemelding
Adblocker gedetecteerd.

Beste bezoeker, we zien dat je een adblocker gebruikt. Helaas blokkeren adblockers essentiële onderdelen op onze website en zal de website daardoor niet juist weergeven worden. We vragen je daarom om de adblocker voor Crypto-Valuta.nl uit te schakelen zodat we jou de beste ervaring kunnen bieden. Bedankt!